Misja Przedszkola Alutka

"Dziecko rodzi się z potrzebą miłości i nigdy z niej nie wyrasta."

Celestyn Freinet

Niepubliczne Przedszkole Alutka w Jaworzu, ul. Cieszyńska 363
 

Przedszkola Alutka jako placówka wychowawcza tak postrzega swoją misję:

  • stymulujemy dzieci do twórczego myślenia i działania w podejmowaniu różnorodnych aktywności wpływających na rozwój ich osobowości!
  • rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem pozwalając dzieciom wyrażać własne doświadczenia i spostrzeżenia poprzez różnorodną działalność artystyczno-ekspresyjną!
  • pomagamy dzieciom uwierzyć we własne siły i możliwości wykorzystując indywidualny potencjał każdego dziecka.
  • jesteś my otwarci na współpracę z rodzicami i opiekunami dzieci.
  • zapewniamy optymalne warunki do bezpiecznego i zdrowego pobytu dziecka w przedszkolu.
  • zapewniamy wykształconych, twórczych i kreatywnych nauczycieli.

 

Home | Przedszkole Alutka | Dla Rodziców | Galeria | Kontakt
Copyright © 2017 - Niepubliczne Przedszkole "Alutka". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Hand Drawn Ornaments by TrendyPacks.com / CC SA 4.0  |   Colorful Design Elements by Designious.com / CC A 4.0  |   Cartoon Clouds In Sky Vector by Freevector.com / SL