Ubezpieczenia

Na rok szkolny 2021/22 została zawarta Polisa Ubezpieczenia PZU Edukacja: Ubezpieczenie PZU NNW Edukacja, Ubezpieczenie OC Nauczycieli, Wychowawców i Opiekunów Nr 1034172788.

Ubezpieczenie obowiązuje do 03.09.2022.

Ubezpieczający: Niepubliczne Przedszkole Alutka.

Ubezpieczeniem zostali objęci wychowankowie, których rodzice lub opiekunowie opłacili składkę.

Poniżej załączamy:

  • OWU NNW Edukacja
  • OWU OC Nauczycieli Wychowawców i Opiekunów
  • Informację o Administratorze Danych Osobowych
  • Informację o Dystrybutorze Ubezpieczeń
  • Karta produktu - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, wychowawców i opiekunów
  • Karta produktu - Ubezpieczenie NNW PZU Edukacja

 

Plik(i) do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW PZU Edukacja

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Wychowawców i Opiekunów

Informacja Administratora danych osobowych dla Ubezpieczającego

Informacja o Dystrybutorze

Karta produktu - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, wychowawców i opiekunów

Karta produktu - Ubezpieczenie NNW PZU Edukacja

Home | Przedszkole Alutka | Dla Rodziców | Galeria | Kontakt
Copyright © 2017 - Niepubliczne Przedszkole "Alutka". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Hand Drawn Ornaments by TrendyPacks.com / CC SA 4.0  |   Colorful Design Elements by Designious.com / CC A 4.0  |   Cartoon Clouds In Sky Vector by Freevector.com / SL